Turnul din Pisa

Mama era o femeie cochetä, care nu putea suporta prea mult mariajul cu un anost profesoras de biologie. Asa cä dupä ce m-a näscut m-a läsat în plata domnului si a sters-o frumusel cu un dandy. Asa cä de cänd mä stiu, träiesc aläturi de tatäl meu, un distins biolog de acum.Odatä cu terminarea liceului, la dorinta tatälui m-am înscris la cursurile facultätii de biologie des la Oxford, desi puteam foarte bine sä mä înscriu la o facultate similarä de la Roma, unde locuiesc împreunä cu tatäl meu într-o cäsutä de la marginea de sud a orasului înspre portul Ostia. Cred cä am ales un loc mai îndepärtat pt. a-mi face studiile, din cauza semintei de ducä pe care o mostenesc de la mama si nu pt. prestigiul universitätii engleze. Cänd am plecat inspre Oxford tatäl meu mi-a dat un singur sfat.

– Vezi fiule, ca în periplurile tale sä nu întrebi nimic de turnul din Pisa – dixit.

Ne-am îmbrätisat si m-am suit în taxi. In drum spre aeroport m-am tot întrebat ce-o fi vrut sä spunä tata cu turnul din Pisa. La un moment dat îl întreb pe taximetrist, mai mult de amorul artei, ce e cu turnul din Pisa

-.Pastele mä-tii de vagabond, îl aud zicînd în timp ce fräna brusc. N-am mai zis nimic, dar mi-a scos echipajul din portbagaj, l-a pus frumusel în drum lîngä mine si a demarat läsändu-mä mut de uimire.

Am luat alt taxi si mi-am tinut gura în fräu. Pänä la aeroport, unde dintr-o datä, întreb stewardesa de la ce check-in, ce e cu turnul din Pisa. Indignatä a chemat paza aeroportului. Cînd cei de la pazä au înteles despre ce este vorba,s-au enervat asa de tare încät unul din paznici mi-a dat si-un sut 1n cur în timp ce colegii lui mä aruncau în stradä cu bagaj cu tot.

– Domnilor, e o comfuzie, zic eu total prostit de situatie.

– Vezi poate îti mai trag vreo cîteva confuzii în cur, îmi spune arätändu-mi piciorul paznicul ce mä lovise în partea dorsalä.

– Ai interdictie sä mai intri în aeroport, îmi aruncä seful pazei, dupä care îmi intorc spatele mormäind intre ei, de ce grozävie am putut spune eu pe aeroportul lor.

Avion nu mai puteam lua. Hai la garä, luäm trenul. Iau bilet cätre Paris, la cuseta de dormit, urc si mä afund într-un roman al lui Saramago, nu mai stiu care. Nici nu conteazä. Conteazä doar cä în apropiere de Florenta, la venirea controlorului de bilete, întreb de turnul din Pisa. Desigur, controlorul a fäcut ceea ce trebuia sä facä: a tras semnalul de alarmäTrenul s-a oprit undeva în cîmp, iar eu am fost debarcat färä menajamente. Ca sä nu vä mai plimb mult cu povestea asta idioatä, trebuie doar sä vä spun cä într-un final am ajuns la Oxford. Dar cu multe peripetii, pt. cä nu pot nici eu sä-mi explic de ce, aveam mäncärimi la limbä si tot întrebam de turnul din Pisa iar oamenii chestionati îmi tot aplicau corectii. Cea mai drastic corectie a fost în apropiere de Dover, cînd m-au aruncat din Ferry-Boat. Am ajuns la mal înnotänd si ceva vreme am stat linistit. Exact un semestru. Dupä care l-am întrebat pe decanul facultätii, pe care l-am socotit dintr-un început un om echilibrat, dacä stie cumva räspunsul la întrebarea, care este secretul turnului din Pisa. Ce sä vä mai spun. Deja stiti. Am fost exmatriculat! Nu am avut curaj sä-i spun tatälui meu nefasta istorie si nici sä mä întorc în

Italia sub vreun oarecare pretext. Asa cä am rämas în Londra si mi-am cästigat viata ca chelner färä sä mai suflu o vorbulitä despre turnul din Pisa.

Cam la un an de zile dupä ce fusesem exmatriculat din facultate, am fost înstiintat cä tatäl meu suferise un infarct sever si cä se aflä internat la spitalul Sfintelor Ursuline la tratament intensiv. Am luat avionul si am fost imediat sä-l vizitez. Imi era cä moare înainte de a-mi dezvälui secretul turnului din Pisa. Cänd am ajuns tatat era constient. Of, mi s-a luat o piaträ de pe inimä.

-Cum îti merge. tatä

-.Mai bine, fiule

-. As dori sä-ti spun o întrebare al cärui räspuns îmi este de mare folos.

-.Intreabä-mä, fiule.

-.Tatä, zic eu aproape solemn, care este secretul turnului din Pisa?

-.Ah, zice tata calm, turnul din Pisa, despre asta e vorba? Fiule, tot ceea ce trebuie sä stii tu despre turnul din Pisa este…

S-a oprit brusc, a închis ochii si si-a dat sufletul läsändu-mä consternat si nemängäiat. Cred cä n-am sä ajung niciodatä sä aflu secretul turnului din Pisa. Asa mi-o fi fost häräzit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s